LOS ESQUEITERS de Nao Albet i Marcel Borràs

Del 22 al 25 de juliol de 2015

“Esqueiters” és l’aproximació fonètica a la paraula skaters i ens remet als títols d’algunes obres clàssiques: Los PersasLas SuplicantesLas Troyanas… Los Esqueiters. Totes elles amb els trets característics de la tragèdia grega: la presentació d’un conflicte universal i l’acceptació d’aquest a través d’una catarsis.